កម្រាលជើងរថយន្ត 8D​ ដឺក្រេ គឺជាកម្រាលស្បែកពូកដែលរចនា និងផលិតឡើងតាមបច្ចេកវិជ្ជាថ្មី ផ្សំឡើងពីស្រទាប់វត្ថុធាតុដើមឯកទេសជាច្រើន។

កម្រាលពូកឡាន 8D​ មាន 6 ស្រទាប់ រួមមានៈ