ក្តៅៗ! Mitsubishi Triton ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤ បង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការ ផ្លាស់ប្តូរថ្មីទាំងស្រុង

[ទីផ្សារបរទេស] ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Mitsubishi បានធ្វើការដាក់បង្ហាញចេញជាផ្លូវការនៅភីកអាប់ Mitsubishi Triton ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤ មាន ៨ ម៉ូដែលសម្រាប់ជ្រើសរើស ជាមួយតម្លៃលក់ចាប់ពីខ្ទង់ ២០ ៤០០ ដុល្លារ ដល់ ៣០ ០០០ ដុល្លារនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសថៃ ។